تغییرات مرتبط

از Secure Coding

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰ ‏۰۷:۴۸
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳۰ مارس ۲۰۲۰

نو    ‏۱۲:۰۸  تزریق Log تفاوتتاریخچه +۳۴ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:تزریق(Injection)» ایجاد کرد
     ‏۱۱:۳۹  تزریق SQL‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۴۶۵[Admin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) +۲۴ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) +۴۴۱ Admin بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۳۸  تزریق Command تفاوتتاریخچه +۲۱۹ Admin بحث مشارکت‌ها