تغییرات مرتبط

از Secure Coding

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰ ‏۰۷:۱۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳۰ مارس ۲۰۲۰

نو    ‏۲۱:۳۹  سرقت کلیک یا تپ(Clickjacking) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۳۲  اشتراک منابع(Cross-origin resource sharing) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۲۰:۵۱  رده:آسیب پذیری بر پایه DOM‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲۲[Admin‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۵۱ (فعلی | قبلی) +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) ۰ Admin بحث مشارکت‌ها ایجاد صفحه خالی
نو    ‏۲۰:۴۴  دسترسی ناامن به منبع اشیاء(Insecure direct object references) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۲۰:۰۲  حرکت بین مسیر ها(Directory traversal) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۹:۵۷  افزایش قابل توجه درخواست(HTTP request smuggling) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۹:۵۴  جعل درخواست بین بخش های وبسایت(Cross-site request forgery) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۱۰  جعل درخواست های سمت سرور(Server-Side Requests Forging) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۶  تغییر مسیر درخواست(Request Redirections) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۲  اجرای کد(Code Execution) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۲  فراخوانی سمت سرور(Server Side Include) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد