تغییرات اخیر

از Secure Coding

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۱ مارس ۲۰۲۰ ‏۰۷:۲۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۳۰ مارس ۲۰۲۰

نو    ‏۲۱:۴۸  تغییر داده ها(DOM-data manipulation) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۴۷  تغییر مسیر فایل های محلی(local file-path manipulation) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۴۶  تغییر Header درخواست های Ajax ای(Ajax request-header manipulation) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۴۰  آلوده سازی آدرس مربوط به وب سوکت(WebSocket-URL poisoning) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۳۹  سرقت کلیک یا تپ(Clickjacking) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۳۵  تغییر مسیر درخواست(Open Redirection) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۳۲  اشتراک منابع(Cross-origin resource sharing) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۲۲  تکذیب سرویس Denial of Service تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۲۱  تزریق SQL در سمت کاربر تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۲۰  تزریق XPath در سمت کاربر تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
     ‏۲۱:۱۹  (سیاههٔ حذف)[Admin‏ (۳×)]
     
‏۲۱:۱۹ Admin بحث مشارکت‌ها صفحهٔ تزریق XPath را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» و تنها مشارکت‌کننده «172.68.150.38 (بحث)» بود)
     
‏۱۹:۵۳ Admin بحث مشارکت‌ها صفحهٔ جعل درخواست بین صفحات وبسایت(Cross-site request forgery) را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «category:وب(WEB)» و تنها مشارکت‌کننده «Admin (بحث)» بود)
     
‏۱۲:۰۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحهٔ Server Side Include را حذف کرد ‏(محتوای صفحه قبل از خالی‌کردن این بود: «category:وب(WEB)»)
نو    ‏۲۱:۱۶  تزریق JSON در سمت کاربر تفاوتتاریخچه +۵۰ 172.68.150.92 بحث صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۱:۱۰  دستکاری در DOM به صورت متقارن (DOM clobbering) تفاوتتاریخچه +۵۰ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:آسیب پذیری بر پایه DOM» ایجاد کرد
نو    ‏۲۰:۵۱  رده:آسیب پذیری بر پایه DOM‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۲۲[Admin‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۵۱ (فعلی | قبلی) +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) ۰ Admin بحث مشارکت‌ها ایجاد صفحه خالی
نو    ‏۲۰:۴۴  دسترسی ناامن به منبع اشیاء(Insecure direct object references) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
     ‏۲۰:۰۹  تزریق اسکریپت(Cross Site Scripting) تفاوتتاریخچه +۵۱ Admin بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۰:۰۷  رده:وب(WEB)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه۰[Admin‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) -۴۸ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه را خالی کرد برچسب: خالی‌کردن
     
‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) +۴۸ Admin بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۲۰:۰۲  حرکت بین مسیر ها(Directory traversal) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۹:۵۷  افزایش قابل توجه درخواست(HTTP request smuggling) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۹:۵۴  جعل درخواست بین بخش های وبسایت(Cross-site request forgery) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۱۰  جعل درخواست های سمت سرور(Server-Side Requests Forging) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۸  تزریق Log تفاوتتاریخچه +۳۴ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:تزریق(Injection)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۶  تغییر مسیر درخواست(Request Redirections) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۲  اجرای کد(Code Execution) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
نو    ‏۱۲:۰۲  فراخوانی سمت سرور(Server Side Include) تفاوتتاریخچه +۲۲ Admin بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «category:وب(WEB)» ایجاد کرد
     ‏۱۱:۵۶  تبدیل نا امن بایت ها(Insecure Deserialization)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه+۱۸۷[Admin‏ (۳×)]
     
‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) +۳۱ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۳۲ (فعلی | قبلی) +۱۵۷ Admin بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۳۹  تزریق SQL‏‏ ۲ تغییر تاریخچه+۴۶۵[Admin‏ (۲×)]
     
‏۱۱:۳۹ (فعلی | قبلی) +۲۴ Admin بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۳۵ (فعلی | قبلی) +۴۴۱ Admin بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۳۸  تزریق Command تفاوتتاریخچه +۲۱۹ Admin بحث مشارکت‌ها