رده:احراز هویت ناایمن(Insecure Authorization)

از Secure Coding

Insecure Authorization یا اجازه دسترسی نامناسب، یکی از ریسک‌های امنیتی اصلی در رده‌بندی OWASP Top 10 Mobile است که به نحوه مدیریت دسترسی و احراز هویت کاربران در برنامه‌های موبایل اشاره دارد. در صورت وجود این نوع ریسک، حمله‌کنندگان می‌توانند از طریق حملات MITM (Middle-Attack-Man), Session Hijacking و انواع حملات دیگر، به اطلاعات حساس کاربر دسترسی پیدا کنند و با آن‌ها سوءاستفاده کنند.

برای مثال، یک برنامه موبایل که اجازه دسترسی به اطلاعات کاربر را به صورت نامناسب مدیریت کرده باشد، می‌تواند موجب افشای اطلاعات حساس کاربران شود. این ریسک امنیتی به دلیل وجود ضعف در سیستم احراز هویت و دسترسی به اطلاعات کاربر بوجود می‌آید.

برای جلوگیری از این نوع حملات، توصیه می‌شود که برنامه‌های موبایل با استفاده از استانداردهای امنیتی مانند OAuth و OpenID Connect، طراحی و پیاده‌سازی شوند. همچنین، برای جلوگیری از حملات MITM و Session Hijacking، از رمزنگاری محتوای انتقالی و پروتکل HTTPS استفاده شود. علاوه بر این، باید در سطح کد، فرایندهای احراز هویت و دسترسی به اطلاعات کاربر با توجه به استانداردهای امنیتی طراحی و پیاده‌سازی شوند.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.