رده:نقض تایید اعتبار و جلسه(Broken Authentication and Session Management)

از Secure Coding

اگر آسیب پذیری از این نوع در برنامه وجود داشته باشد باعث می شود مراحل اهراز هویت bypass و یا جعل هویت شود.

صفحه‌های ردهٔ «نقض تایید اعتبار و جلسه(Broken Authentication and Session Management)»

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.