رده:کدنویسی ناصحیح(Client Code Quality)

از Secure Coding

Client Code Quality یا کدنویسی ناصحیح، یکی دیگر از ریسک‌های امنیتی اصلی در رده‌بندی OWASP Top 10 Mobile است که به کیفیت کد و عملکرد برنامه‌های موبایل اشاره دارد. این ریسک امنیتی احتمال وجود باگ‌های نرم‌افزاری و ضعف‌های طراحی در برنامه‌های موبایل را افزایش می‌دهد و می‌تواند باعث شود که برنامه مستقر شده در دستگاه کاربر، به نحوی مشکل‌دار و ناامن شود.

برای مثال، یک برنامه موبایل که باگ‌هایی در قسمت احراز هویت دارد، می‌تواند برای حملاتکنندگان به دروازه ورودی به دستگاه کاربر تبدیل شود. همچنین، اگر برنامه موبایل به درستی طراحی نشده باشد، ممکن است که موجب افشای اطلاعات کاربر شود و به طور ناخواسته به دسترس حملاتکنندگان قرار گیرد.

برای جلوگیری از این نوع حملات، توصیه می‌شود که برنامه‌های موبایل با استفاده از روش‌های جدید طراحی و توسعه مانند برنامه‌نویسی به روش Agile و تست چرخه‌ای ایمن، طراحی و پیاده‌سازی شوند. همچنین، از روش‌های جدیدی مانند تست خودکار و طراحی پویا، برای بهبود کیفیت و عملکرد برنامه استفاده شود.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.